Regler

SKAT plusz toll_2x1

Regler for leje af udenlandsk arbejdskraft

Reglerne for leje af udenlandske medarbejdere som sæsonarbejdere, malkere, landbrugsmedhjælpere og svindepassere er kringlede. Det gælder især reglerne om betaling af skat.

Som en artikel i Effektivt Landbrug skriver, så skal man passe på, når man lejer udenlandsk arbejdskraft. Det kan blive en dyr affære, hvis skattebetalingen ikke er håndteret korrekt.

Skattebetalingen er dog kun et problem, hvis du indgår aftale med en virksomhed uden dansk CVR nr. om leje af arbejdskraft eller om en entreprise.

Derfor vil vi slå fast, at ArbejdsUdleje ApS er en dansk virksomhed med dansk CVR-nummer. Vi sørger for, at skatten bliver afregnet korrekt.

Læs om leje arbejdskraft på timebasis

Læs om entrepriseaftale på arbejdskraft

Vælg ikke en udenlandsk virksomhed til leje af arbejdskraft

Hvis du indgår aftaler med en ikke-dansk virksomhed, står du derimod selv med ansvaret for, at medarbejdernes skat er afregnet.

I princippet hæfter du ikke for skatten med en entrepriseaftale med en udenlandsk virksomhed. Men når du indgår en entrepriseaftale med en sådan virksomhed, kan du risikere, at skattevæsenet underkender aftalen – også selvom det er flere år efter, at arbejdet er udført, og medarbejderen for længst er rejst hjem. Du bliver pålagt at betale 8 procent AM-bidrag og 30 procent arbejdsudlejeskat.

Hvis du kalder leje af medarbejderne for leje af arbejdskraft, så er det udlejers opgave at betale AM-bidrag og skat for medarbejderne, men det er stadigvæk dit ansvar, at det bliver gjort. Hvis det senere viser sig, at udlejer har glemt at afregne skat, så er det dig, som hæfter for det.

ArbejdsUdleje ApS er dansk – og det sikre valg til leje af arbejdskraft

Logikken er, at skattevæsenet ikke vil jagte en udenlandsk virksomhed, men lægger ansvaret for skattebetalingen over på den danske modtager af arbejdskraften. Den danske virksomhed er jo alt andet lige meget nemmere at få bedt til kassen.

Hvis du derimod lejer arbejdskraft af et dansk selskab som Arbejdsudleje ApS, har det danske selskab både opgaven og ansvaret for at afregne skatten for medarbejderne.

Derfor er det sikreste og nemmeste for dig at vælge at samarbejde med en dansk virksomhed som Arbejdsudleje ApS.

Kontakt os, hvis du er usikker på reglerne. Vi kender dem og hjælper gerne. Ring 80 24 70 70.

Stay connected with our social network